Guido aka de Fairchain Reisleider van Moyee Coffee heeft een eclectische curriculum vitae. Hij studeerde in Leiden, Moskou, London en Chicago. Aansluitend ging hij drie jaar bij KPN aan de slag om al snel tot de conclusie te komen dat een corporate career hem niet paste. Ondernemerschap bleek meer zijn ‘cup of tea’ en nu dus zijn ‘cup of coffee’ te zijn.

 Min of meer toevallig stuitte hij op een website met cijfers over de koffiewereld. ‘Ik stond perplex: hoe kan het dat de prijs van koffie de afgelopen tien jaar 200 procent is gestegen, terwijl de prijs die boeren ontvangen daalt? Hoe is het mogelijk dat koffielanden afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp? Waar blijft al dat geld?’

De toekomst vraagt om betere koffie en radicaal andere business modellen die delen in plaats van verdelen en herstellen in plaats van kapot maken, FairChain’s dus.  Er is een nieuwe mind-set nodig om economische systemen te veranderen en uitdagingen van de 21e eeuw te tackelen: de (her)verdeling van rijkdom en de zorg voor de planeet.

Guido’s wandertopics:
# ondernemen in de 21st eeuw
# het bouwen van gedeelde waardeketens met positieve externaliteiten

Let’s move from value propositions to purpose propositions


Overzicht sustainable leaders Outdoor Office Day 2022